Zakrystian

Grupy i wspólnoty parafialne » Liturgiczna Służba Ołtarza » Zakrystian

Na przestrzeni ostatnich wieków zadania ostiariuszy wykonywali mężczyźni, których zwykło określać się mianem zakrystianów. Rzadziej i bardziej potocznie nazywano ich kościelnymi, z rzadka zaś portierami, klucznikami, dzwonnikami czy nadzorcami. 

Zadania zakrystiana można właściwie podzielić na trzy grupy: zadania związane bezpośrednio z liturgią, opieką nad świątynią, w końcu niekiedy podejmowanie pewnych funkcji w zastępstwie innych osób – z ich braku lub z powodu nie obecności.