Schola parafialna

Grupy i wspólnoty parafialne » Schola parafialna

W lutym 2015 roku w naszej parafii za sprawą członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej powstał dziecięcy zespół wokalno-instrumentalny, którego pierwszą opiekunką była Pani Małgorzata Żywica. Systematyczne sobotnie próby pozwoliły na rozpoczęcie ubogacania Mszy Św. radosnym śpiewem o godz. 12.00 co po raz pierwszy miało miejsce 15 marca 2015 r. Pierwotnie skład zespołu stanowiło 7 dziewczynek, z których część pełni również posługę bielanek w naszej parafii. Nasz chórek rozrasta się i dziś jest już w składzie grubo ponad dziesięć osób. Opiekę nad chórkiem przejął nasz wikariusz ks. Dymitr Szostakowicz a obecnie wspiera go katachetka Pani Barbara Grzymała. Trzeba podkreślić, że nasze dziewczyny i chłopaki dorastają i lada chwila chórek stanie się bardziej młodzieżowy a może nawet uda się wyodrębnić dwie grupy: dziecięcą i młodzieżową. Módlmy się aby ta inicjatywa trwała w naszej parfii na chwałę Pana i ku pobudzeniu wiernych do głębszego przeżywania wiary w Boga w Trójcy Jedynego.

Oczywiście czekamy na nowych chętnych i odważnych do wstąpienia w szeregi "Harfy", bo taka nazwa oficjalnie została przyjęta dla zespołu, co ks. Dymitr ogłosił na Mszy św. 08 listopada 2015 r. Będzie bardzo miło jak ktoś wniesie do zespołu umiejętność nie tylko śpiewu ale i gry na instrumencie. Najlepiej zgłosić się tuż przed lub po Mszy św. do kogoś z zespołu. Próby odbywaja się w każdą sobotę około godziny 11.30. Zapraszymy.