Sakrament małżeństwa

Informacje » Sakramenty » Sakrament małżeństwa

Katechezy przedmałżeńskie są bezpośrednim przygotowaniem do sakramentu małżeństwa, gdzie zgłębiana jest teologia małżeństwa, a także etyka życia małżeńskiego. Głównymi adresatami katechez są narzeczeni mieszkający na terenie parafii św. Jana Chrzciciela w Malborku lub planujący ślub w naszym kościele. Nasze katechezy przeznaczone są przede wszystkim dla tych, którzy z racji pracy, studiów, itp. nie są w stanie uczestniczyć w katechezach 10-tygodniowych. Osoby, które nie mają takich przeszkód, zachęcamy do udziału w tradycyjnych katechezach. 

Nie odkładajcie katechez przedmałżeńskich oraz spotkań w poradni życia rodzinnego i małżeńskiego na ostatnią chwilę. Planujcie je wcześniej, tak jak wcześniej załatwiacie różne inne sprawy związane ze ślubem i weselem, choćby poszukiwania sali. Nie zostawiajcie tego co najważniejsze, a więc duchowego przygotowania do nierozerwalnego sakramentu małżeństwa na koniec, w ostatnim momencie przed ślubem. 

Życzymy Wam dobrego, owocnego i odpowiedzialnego przygotowania się do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Pozdrawiamy serdecznie! 

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii w parafii jednego z narzeczonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu i przedstawiają następujące dokumenty:

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu:
  • z adnotacją o sakramencie bierzmowania,
  • z adnotacją o niezawarciu związku małżeńskiego,
  • w przypadku śmierci współmałżonka: akt zgonu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego:
  • 3 egzemplarze, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ślubu,
  • niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne (tzw. ślub konkordatowy),
  • akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
  • osoby, które zawarły związek cywilny i został on rozwiązany, zgłaszają sentencję wyroku sądu cywilnego o rozwodzie,
 • obowiązkowy udział w 3 spotkaniach w poradni rodzinnej.