Pozostałe wydarzenia w 2014 roku

Archiwum » 2014 » Pozostałe wydarzenia w 2014 roku

Kolęda 7-11 stycznia 2014

Od godz. 16.00

WTOREK 7 STYCZNIA

UL. Wiślana, 17 marca, al. Rodła

 

ŚRODA 8 STYCZNIA

Ul. Grudziądzka – domki, ul. Piłsudskiego

 

CZWARTEK 9 STYCZNIA

Ul. Starościńska, ul. Witosa,

 

PIĄTEK 10 STYCZNIA

Ul. Wołyńska

 

 

SOBOTA 11 STYCZNIA – od godz. 9.30

Ul. Stare Miasto 1, 2

Kolęda 2014

Kolędę w Blokach rozpoczynamy od „góry”

W dni powszednie kolędę zaczynamy od godz. 16.00

 


 

Czwartek  2  stycznia 2014

ul. Stare Miasto 3

 

Piątek  3  stycznia

Stare Miasto  4

 

Sobota  4  stycznia –  od godz. 9.30

Ul. Toruńska

Koncert Kolęd

W niedzielę 5 stycznia 2014 r. po wieczornej Mszy św. miał miejsce koncert kolęd w wykonaniu Chóru Lutnia pod dyrekcją p. Bożeny Belcarz. Chórzystom towarzyszył zespół muzyków jazzewych pod kierunkiem Bartosza Krzywdy. Koncert odbył się w ramach XXIII Festiwalu Boże Narodzenie w sztuce. W Koncercie wzięły również udział dzieci z Zespołu Tańca i Pieśni Malbork. Po koncercie Chórzyści spotkali się na poczęstunku przygotowanym przez Parafię.

Kolęda 2014

Kolęda 27 I - 1 II 2014 r.

od godziny 16.00:

Poniedziałek 27 I

ul. Szymanowskiego 3, ul. Stare Miasto 5, 8

Wtorek 28 I

ul. Stare Miasto 10, 11, 15

Środa 29 I

ul. Kościuszki,  ul. Stare Miasto 20, ul. Warecka

Czwartek 30 I

ul. Stare Miasto  9, 14, 16

Piątek 31 I

ul. Stare Miasto 18, Pl. Narutowicza 13

od godziny 9.30:

Sobota 1 II

ul. Stare Miasto 7, 17,

 

Kolęda 2014

Kolęda 
13-18 stycznia 2014 r.

Poniedziałek 13 I

Ul. Andersa – domki; ul. Andersa 3

Wtorek 14 I

Al. Wojska Polskiego 505 – 514; 516; 518; ul. Grudziądzka 27 B;

Środa 15 I

Ul. Andersa 4; ul. Grudziądzka 31

Czwartek 16 I

Ul. Gen. Maczka; ul. Grudziądzka 27; Ul. Chopina 5;

Piątek 17 I

Ul. Grudziądzka 30;  ul. Grudziądzka 25

Sobota 18 I

ul. Bydgoska, ul. Elbląska; ul. Kwidzyńska

Poniedziałek 20 I

Ul. Chopina - lewa strona (patrząc od Al. Wojska p)

Wtorek 21 I

Ul. Chopina - prawa strona

Środa 22

Ul. Szymanowskiego 4, Grudziądzka 26, {Andersa 2}

Czwartek 23

Ul. Lotnicza, ul. Pomorska, ul. Kiepury; Szymanowskiego 5

Piątek 24

Ul. Szymanowskiego 6, 7; ul. Ciepła, ul. Łąkowa

Sobota 25 stycznia

ul. Wiosenna; ul. Warszawska

 

Zaproszenie

Kolęda 2014

Poniedziałek 3 II od godz. 16.00

Ul. Mazurów, Pl. Narutowicza  6, ul. Stare Miasto 6,

Wtorek 4 II

Pl. Narutowicza 4, 5, 10

Środa 5 II

Pl. Narutowicza 11, 12

Czwartek 6 II

Pl. Narutowicza 3, 1

Piątek 7 II

Pl. Narutowicza 2, 8, 14

 

Sobota 8 II – od godz. 9.30

Pl. Narutowicza 9

Zaproszenie

Akcja Katolicka

Przez cała niedzielę Akcja Katolicka z parafii św. Urszuli i Miłosierdzia Bożego w Malborku będzie o swojej działalności i zachęcać naszych Parafian do przystąpienie do tej grupy parafialnej.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE: poniedziałek 17 II godz. 18.30

 

Żywy Różaniec

Również przez całą niedzielę, po wszystkich Mszach św., w zakrystii naszego kościoła będzie można zapisać się do Różańca.

 

Spotkanie organizacyjne Akcji Katolickiej

Myśl o powołaniu akcji Katolickiej zrodziła się podczas wizyty kolędowej. 16 lutego na każdej Mszy św. Parafianie wysłuchali świadectw sióstr z Akcji Katolickiej z parafii Miłosierdzia Bożego i św. Urszuli oraz naszej Parafianki.

17 lutego po wieczornej Mszy św.  odbyło się spotkanie organizacyjne Akcji Katolickiej w naszej Parafii. Na spotkanie przybyło 7 osób. Wszyscy zadeklarowali przynależność do tej grupy. 2 osoby jako członkowie wspomagający a 5 jako członkowie zwyczajni.

Następne spotkanie Akcji Katolickiej odbędzie się 2 marca po wieczornej Mszy św. Zapraszamy na nie wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej Parafii.

 

Spotkanie prezesów grup parafialnych

W sobotę 22 marca o godz. 16.30 odbyło się spotkanie przewodniczących grup parafialnych na którym omówiono sprawy bieżące oraz program odnowy parafii. Obecni prezesi przedstawili sprawozdanie z działalności swoich grup w parafii.

 

Czas Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Malborskiej

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Przyjmując Parafialny Obraz Nawiedzenia Matki Bożej do swojej rodziny w obecności krewnych, sąsiadów i przyjaciół, czynicie ze swego mieszkania i domu „małą kaplicę”, w której obecny jest Boży Syn Jezus Chrystus wraz ze Swoją Najświętszą Matką Maryją.

 

 Żarliwa modlitwa w atmosferze domowego kościoła łączącego wszystkie pokolenia Parafian i Gości winna wskrzesić tę samą miłość, jaka jednoczyła nas w czasie dwukrotnych już nawiedzin Matki Najświętszej.

Niech każda rodzina i wszyscy przyjmujący Obraz, Biblię i Różaniec doświadczają wielkiego porywu wiernych serc i pięknego umiłowania Boga. Maryja, jako Panna wierna, zachowująca Słowo Boże w Swym Niepokalanym Sercu i wprowadzająca je w życie, pozostaje nadal w naszych rodzinach.

To nawiedzenie Maryi w malborskim Obrazie, przypadające na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, oby sprawiło trwały i głęboki posiew odnowy życia religijnego we wszystkich rodzinach naszej Parafii oraz sercach i sumieniach dzieci, młodzieży i dorosłych.

Z kapłańskim błogosławieństwem Ks. Krzysztof Wojtynia FDP - proboszcz.

 

Dzień skupienia Akcji Katolickiej – rejon malborski

W sobotę 29 marca w Mątowach w sanktuarium św. Doroty miało miejsce skupienie Akcji Katolickiej rejonu Malborskiego. Skupienie prowadził ks. proboszcz Sławomir Małkowski. W skupieni uczestniczyli też członkowie naszej Akcji Katolickiej.

 

Spotkanie Forum Grup Parafialnych Malborka

Dzisiaj o godz. 15.30 odbyło się kolejne spotkanie Forum Grup Parafialnych Malborka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele parafii:  MB Nieustającej Pomocy, Miłosierdzia Bożego, św. Urszuli z ks. proboszczem Józefem i ks. Piotrem oraz św. Jana z ks. proboszczem Krzysztofem.

Jednym z efektów prac Forum jest zorganizowana na dzień 26 kwietnia konferencja na temat naprotechnologii  oraz turniej piłkarski (8 V).

 

I Komunia Św. AD 2015

Data: I niedziela maja

Stroje: Obowiązują stroje liturgiczne

Przygotowanie do I Komunii Św. odbywa się w parafii, na katechezie parafialnej.

Uroczyste rozpoczęcie przygotowań – 6 kwietnia o godz. 12.00

 

I Malborski turniej o Puchar Proboszczów

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z pierwszego Malborskiego turnieju o Puchar Proboszczów.

 

Bp Jacek Jezierski nowym biskupem elbląskim

 

Biskup Jacek Jezierski, 64-letni biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej, został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem elbląskim. Zastąpił on na tym stanowisku bp. Jan Styrnę, który złożył rezygnację z tego urzędu.

Biskup Jacek Jezierski, mianowany dziś przez papieża Franciszka nowym biskupem elbląskim, jest teologiem dogmatykiem, specjalizuje się w historii teologii i ekumenizmie. Wykładał m.in. w Kolegium Teologicznym w Kaliningradzie. Z jego inicjatywy odbyły się poszukiwania szczątków doczesnych Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej. Lubi poezję, szczególnie twórczość Czesława Miłosza. Dotychczas był biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej. Ma 64 lata.

 

Czuwanie Mężczyzn

 

6 czerwca 2014 r. w kościele św. Jana odbędzie się I Nocne Czuwanie Mężczyzn. modlimy się w intencji rodziny, małżeństw i ojców naszego miasta. Czuwanie odbywa się na bazie formacji Wspólnoty Lew Judy. W tym dniu można dołączyć do Męskiego Plutonu różańcowego.

W programie czuwania m.in.: różaniec, czas na osobistą adorację, Msza św. i konferencja. Czuwanie będzie trwać od 21.00 do 3.00.

 

Męski Pluton Różaca

 

LIST DO EFEZJAN 6, 10-19

W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie.”

Zasady Męskiego Pluton Różańca

Każdy z nas, żołnierzy Męskiego Plutonu Różańca, zobowiązuje się w łączności z braćmi do:

1. MODLITWY (codziennie)

1. Jednej, przeznaczonej dla niego na dany miesiąc tajemnicy Różańca (Ojcze Nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu).

2. Po tej tajemnicy modlitwy do  św. Michała Archanioła.

3. Wezwania do patrona plutonu.

4. Wezwania do patrona wszystkich Plutonów: „Święty Józefie, módl się za nami”.

5. Na koniec wezwania: „Prowadź nas Panie drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa. Amen”.

2. POSTU (raz w miesiącu)

Każdy z nas zobowiązany jest pościć przez jeden dzień w miesiącu. Żołnierz sam wybiera formę i dzień własnego postu. Postu plutonowego nie można zaliczyć w ramach zwyczajowego postu nakazanego przez Kościół np. w piątki czy Środę Popielcową, powinien być to dodatkowy post.

Modlimy się w intencji:

1. By Bóg budził serca mężczyzn do życia pełnią (główna intencja).

2. Konkretnego brata z Plutonu przydzielonego nam przez dowódcę w tym miesiącu w ramach braterskiej dwójki.

3. Każdy dzień tygodnia to również inna intencja szczególna, w której powierzamy:

PONIEDZIAŁEK – wspólnotę Lew Judy, wszystkie Męskie Plutony Różańca, wszystkie męskie grupy i wspólnoty na całym świecie
WTOREK – naszą Ojczyznę i sprawujących władzę
ŚRODA – wszystkie rodziny
CZWARTEK – wszystkie osoby konsekrowane, prosimy o nowe powołania i o jedność chrześcijan
PIĄTEK – wszystkich cierpiących, najsłabszych, nienarodzone dzieci, ofiary wojny, prześladowanych chrześcijan, więźniów, niewierzących,
SOBOTA – wszystkie kobiety
NIEDZIELA – papieża i cały Kościół

4. Do tego dołączamy również prośby o modlitwę nam przekazane i wysłane przez naszą stronę internetową, (jeśli takie są i zostaną przydzielone plutonowi).

Inne zasady:

  • Raz w miesiącu raczej na spotkaniu lub ewentualnie przez internet następuje zmiana przydzielonych tajemnic i braterskich dwójek.
  • Rezygnujący z uczestnictwa pomaga dowódcy znaleźć innego żołnierza na swoje miejsce.
  • Żołnierz dwudziesty pierwszy jest „na zabezpieczeniu”. Modli się codziennie jedną „ogólną” dziesiątką Różańca, która jest odmówiona gdyby ktoś inny nie dał rady odmówić swojej.

Dowódca zajmuje się:

  • Dbaniem o pełen skład plutonu (21 osób).
  • Comiesięczną organizacją zmiany tajemnic i braterskich dwójek i  sprawdzaniem czy żołnierze trwają na modlitwie.
  • Dbaniem o morale żołnierzy i podstawową formacją Plutonu (na spotkaniach i przez internet).
  • Stałą łącznością z Kwaterą Główną Plutonów Różańca w Toruniu.