Pogrzeb katolicki

Informacje » Pogrzeb katolicki

Dokumenty potrzebne do katolickiego pogrzebu:

  • akt zgonu,
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala),
  • jeśli pogrzeb odbywa się poza parafią miejsca zamieszkania, parafia wystawia świadectwo religijności i zgodę na pogrzeb w innej parafii.