Organista

Grupy i wspólnoty parafialne » Liturgiczna Służba Ołtarza » Organista

Już święty Augustyn zwrócił uwagę, że muzyka i śpiew są uroczystym językiem Kościoła, a nie tylko sztuką. Od początku myśli zbawczej, jaką prowadzi Kościół, śpiew był zawsze uroczystą proklamacją słowa Bożego i tekstów liturgicznych. Związek muzyki i śpiewu z liturgią był zawsze istotny i takim pozostanie do końca. Szczególne miejsce w tej relacji przypada organiście.

Organista winien być zatroskany o głębsze rozumienie liturgii, mając świadomość, iż pod osłoną znaków, symboli, postaw i gestów obecny jest Chrystus. Nadto organista winien żyć przekonaniem, iż jest sam współliturgiem przez czynne współdziałanie z czynnościami liturgicznymi wyrażającymi się w słowach, śpiewie itp. Śpiew jest niezbędnym elementem liturgii i warunkuje dobre i właściwe w niej uczestniczenie, zatem wszystkich organistów, jak i instrumentalistów kościelnych winna cechować troska o doskonałe wykonywanie muzyki świętej i o czynny udział wiernych w śpiewie. Winien on być świadomy swego czynnego wkładu, jaki daje dla chwały Bożej.

Organiści kochają dźwięk kościelnych organów i nie wyobrażają sobie, aby mieli na nich więcej nie zagrać. Ale zawód, który wykonują, zmusza ich do wielu wyrzeczeń. Aby grać, trzeba więc poczuć powołanie. Głównym zadaniem Organisty podczas samej liturgii jest wykonywanie wstępów do pieśni i innych śpiewów liturgicznych oraz prowadzenie śpiewu wiernych poprzez grę na organach. W Polsce organista akompaniuje też odpowiedziom mszalnym wiernych na wezwania kapłana i najczęściej śpiewa przy akompaniamencie organów psalm responsoryjny, co jednak nie odpowiada aktualnym przepisom liturgicznym (psalm powinien być śpiewany od pulpitu przez psałterzystę bądź kantora).

Funkcje Organisty w naszej parafii sprawuje Pan Mieczysław Berendt, już od przeszło 25 lat. Pan Mieczysław jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku a urodziny obchodzi 22 października.