Ogłoszenia parafialne 2020

 

29 marzec 2020 r. - V Niedziela Wielkiego Postu
 
 1. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości.
 2. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć.Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże.
 3. Zachecamy wiernych do korzystania z Mszy sw. i nabożeństw w mediach. Na Mszy św. pierwszeństwo dla tych, którzy zamówili intencje do 5 osób.
 4. Ostatna Droga  Krzyżowa  Wielkiego  Postu  w piątek  o  godz. 17.15 tylko dla dorosłych do 5 osób a Gorzkie Żale  odwołane.
 5. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski, szczególnie o ustanie epidemi i pomoc dla wszystkich służb, które walczą z epidemią.
 6. Komunia św. ze wzgledu na panującą epidemie wstrzymana. Po ustaniu epidemi ustalimy nowy termin.
 7. W tym tygodniu przypada I czwartek, piatek i sobota miesiąca. Ze względu na pandemie nie udamy się do chorych i nie bedzie nabożeństw.
 8. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową.Rezygnujemy z procesji w kościele i poza kościołem - poświecenie palm tylko znakiem krzyża, bez wody święconej, ze względu na panującą sytuację. Korzystajmy z dyspensy i mediów.
 9. W  sklepiku  można nabyć album  o  Słudze  Bożym  kard. Stefanie Wyszyńskim  i  cegiełki  na  renowację  naszego  kościoła.Gość Niedzielny wstrzymał dystrybucję. Dostępny online na stronie Kurii Elbląskiej do pobrania.
 10. Serdecznie apelujemy do wiernych naszej parafii o możliwość odpisu 1% podatku z roku 2019 z przeznaczeniem na planowany remont naszej świątyni.
 11. Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Malborku informuje, że od grudnia 2019 trwają prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji konserwatorsko-budowlanej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań konserwatorskich kościoła – planowany termin zakończenia maj 2020.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Sponsorami powyższych prac są: PZU i Alior Bank.

 

WSKAZANIA BISKUPA ELBLĄSKIEGO [24 marca 2020]
 1. Zgromadzenie liturgiczne [np. Msza św., pogrzeb] zgodnie z przepisami sanitarnymi obowiązującymi od 25 marca br., nie może przekroczyć pięciu osób, nie licząc księdza i obsługi.
 2. W związku z powyższym, zwalniam katolików diecezji elbląskiej i przebywających na jej terenie z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. do dnia 11 kwietnia br. [dyspensa kan. 87 § 1 oraz 1245 KPK]. Polecam, aby dla dobra własnego i bliskich przez czas epidemii modlić się i pozostawać w domu.
 3. Chrzest zdrowego dziecka należy odłożyć na późniejszy termin. W przypadku dziecka chorego należy wezwać księdza.
 4. Pierwsza Komunia św. i bierzmowanie będą udzielane dopiero po przejściu głównej fali epidemii. Nie sposób dziś określić termin tych uroczystości.
 5. Może okazać się niemożliwą spowiedź przed Wielkanocą. Obowiązek ten trzeba będzie odłożyć na później, gdy minie zagrożenie epidemią. W sytuacji granicznej, zagrożenia chorobą lub śmiercią, gdy nie ma możliwości spowiedzi, należy wzbudzić żal za grzechy, motywowany miłością i szacunkiem wobec Boga. Taki żal, zwany doskonałym, gładzi wszystkie grzechy. Później jednak grzechy należy wyznać podczas spowiedzi.
 6. Komunia święta:
 • nie wolno nakazywać przyjmowania Komunii św. na rękę
 • nie wolno też zabraniać przyjmowania Komunii św. na rękę
W czasie epidemii zachęcam do przyjmowania Komunii św. na rękę. Proszę księży, aby przed komunią dali następujący komentarz: Do Komunii św. najpierw podchodzą ci, którzy przyjmują ją na rękę. Później ci, którzy przyjmują komunię do ust.

Pogrzeb – należy dostosować się do obowiązujących przepisów sanitarnych, nawet jeśli wskażą, że pogrzeb ma się odbywać tylko od bramy cmentarza do grobu. Msza św. w intencji zmarłego może być odprawiona w dniu pogrzebu, bez wprowadzania trumny do kościoła.

 

Papież Franciszek udziela na czas epidemii odpustu zupełnego następującym osobom:

I. zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, pracownikom służby zdrowia, rodzinom osób chorych.

II. umierającym, zwłaszcza gdy nie mogli wyspowiadać się i przyjąć sakramentu namaszczenia chorych oraz Komunii św. w formie Wiatyku.

III. modlącym się przed Najświętszym Sakramentem, odprawiającym także w warunkach domowych: Drogę Krzyżową, różaniec, czytającym przez pół godziny Pismo Święte.

Warunkiem uzyskania odpustu jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyznanie wiary, choćby w formie skróconej i spontanicznej np. Wierzę w Ciebie Chryste.

Liturgia Wielkiego Tygodnia:

* NIEDZIELA PALMOWA

– rezygnujemy z procesji w kościele i poza kościołem

– poświecenie palm tylko znakiem krzyża, bez wody święconej

* WIELKI CZWARTEK

– Msza Krzyżma w katedrze św. Mikołaja w Elblągu – bez udziału księży i wiernych

– poświęcenie olejów: krzyżma, chorych, katechumenów

– Msza Wieczerzy Pańskiej wieczorem – bez obrzędu obmycia nóg i bez procesji do tzw. Ciemnicy [Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum], nie ma adoracji po nabożeństwie

* WIELKI PIĄTEK

– Liturgia Męki Pańskiej – nie ma adoracji krzyża przez ucałowanie, nie ma procesji do tzw. Grobu Pańskiego [Najświętszy Sakrament pozostaje nadal w tabernakulum], nie ma adoracji po nabożeństwie

– do modlitwy powszechnej dodajemy specjalne wezwanie związane z epidemią

* WIELKA SOBOTA

– nie ma poświęcenia pokarmów w kościele, przed kościołem, czy też na tzw. dojazdach

– zapewne będą transmisje telewizyjne i internetowe błogosławienia pokarmów; trzeba do nich dołączyć w warunkach domowych

– Liturgia Wigilii Paschalnej [wieczorem] – nie rozpalamy ognia przed kościołem, nie ma procesji z paschałem, liturgia zaczyna się od zapalenia paschału i orędzia wielkanocnego

* NIEDZIELA WIELKANOCNA

– nie ma procesji rezurekcyjnej

– śniadanie wielkanocne rozpoczynamy w domach od zapalenia świecy ustawionej na stole oraz modlitwy Ojcze nasz, wówczas głowa rodziny wypowiada słowa: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!, a pozostali odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

Zachęcam do korzystania z transmisji Mszy św. i nabożeństw w mediach.

Proszę wszystkich o cierpliwość i życzliwość wzajemną. W ten sposób przetrwajmy trudne dni [por. Ef 5, 16].

 

+Jacek Jezierski – biskup elbląski

 

INTENCJE  MSZALNE  NADCHODZĄCEGO  TYGODNIA:

PONIEDZIAŁEK– 30 marca 2020r.

godz. 7.00  + Jan Milanowski w 3 rocz. śm.
godz. 18.00  + Władysław, Mirosław, Kazimiera(k), Jadwiga

WTOREK – 31 marca 2020 r.

godz. 7.00     + Zdzisława Perkowska w m-c po pogrzebie
godz. 18.00  + don Serafino Tossato, orionista Włoochy, 90 lat życia, 65 profesji zakonnej, 55 kapłaństwa. Zm. 26 lutego 2020 r.

ŚRODA – 01 kwietnia 2020r.

godz. 7.00 + Zbigniew Rak m-c po pogrzebie
godz. 18.00  + Artur Dreszler 30 dni po pogrzebie

CZWARTEK – 02 kwietnia 2020 r. I czwrtek m-ca

godz. 7.00  + Halina Kopias w m-c po pogrzebie
godz.18.00   + Stanisław, Stanisława(k), Szymon, Aniela, Józef z rodziny Soleckich

PIĄTEK – 03 kwietnia 2020 r. I piatek m-ca

godz. 7.00 + Zdzisława(k) Perkowska – od bratowej Danuty Perkowskiej
godz. 18.00  + Maria Idaszak

SOBOTA – 04 kwietnia 2020 r. I sobota m-ca

godz. 7.00  Dziękczynna za 29 lat pracy organistowskiej p. Mieczysława w naszej parafii św. Jana chrzciciela
godz. 18.00  + Irena Piotr Dubiccy oraz  Zenon i Agnieszka

NIEDZIELA – 05 marca  2020 r. Niedziela Palmowa

godz. 8.00 + Irena i Piotr Reikowscy
godz. 10.00  Za Parafian
godz. 12.00  Dziękczynna z okazji 2 rocznicy ślubu Eweliny i Łukasza, o dar potomstwa i         błogosławieństwo Boże
godz. 18.00 + Władysława(k), Franciszek, Jan, Henryk z rodz. Kruszewskich oraz zmarłych z   rodziny Kruszewskich i  Kowalczyków

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15 ( 5 osób dorosłych)

Na Mszy św. do 5 osób, pierwszeństwo uczestnicy zamówionej intencji

 

22 marzec 2020 r. - IV Niedziela Wielkiego Postu
 
 1. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. W wyniku panującej epidemii wirusa zachęcamy do przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych oraz zachęcamy do intensywnej modlitwy o jak najszybsze ustanie epidemii.
 2. Droga  Krzyżowa  okresie  Wielkiego  Postu  w piątki  o  godz. 17.15 tylko dla dorosłych do 50 osób a  Gorzkie Żale  odwołane.
 3. W czwartek nie będzie adoracji NS.
 4. W środę 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o 7.00 i 18.00. Jest to Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Pamiętajmy w modlitwie.
 5. Do końca marca są także zawieszone w naszej parafii: spotkania grup, wspólnot, przygotowanie młodzieży do bierzmowania, I Kom. Św., próby zespołu itp.
 6. W  sklepiku  można nabyć album  o  Słudze  Bożym  kard. Stefanie Wyszyńskim  i  cegiełki  na  renowację  naszego  kościoła. Gość Niedzielny wstrzymał dystrybucję. Dostępny online na stronie Kurii Elbląskiej do pobrania.
 7. Serdecznie apelujemy do wiernych naszej parafii o możliwość odpisu 1% podatku z roku 2019 z przeznaczeniem na planowany remont naszej świątyni.
 8. Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Malborku informuje, że od grudnia 2019 trwają prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji konserwatorsko-budowlanej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań konserwatorskich kościoła – planowany termin zakończenia maj 2020.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Sponsorami powyższych prac są: PZU i Alior Bank.

W  tym  tygodniu  zmarł: + Jan karaś l.85. Wieczny  odpoczynek racz  mu dać  Panie…

 

POSTANOWIENIA BISKUPA ELBLĄSKIEGO W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO [14 marca 2020]

 

Epidemie wybuchają co jakiś czas. Występowały także w naszej ojczystej przeszłości. Zagrażają życiu wielu osób. Pochłonęły setki, a nawet tysiące ofiar.

Dlatego też musimy bardzo rozsądnie i odpowiedzialnie przeciwstawić się wielkiej epidemii noszącej nazwę koronawirus. Ograniczenie rozwoju tej choroby wymaga m.in. rezygnacji z gromadzenia się w tym czasie w dużych grupach, także na Mszy św. i na nabożeństwach. Dla dobra własnego i bliźnich należy w najbliższe niedziele pozostać w domu, rezygnując z udziału we Mszy świętej. W aktualnej sytuacji jest to moralny obowiązek.

Kościoły pozostają otwarte. Msze św. będą w nich odprawiane dla małych grup, maksymalnie do 50 osób. Wymagają tego przepisy sanitarne, które mamy obowiązek respektować.

W związku z zagrożeniem epidemią zachęcam do modlitwy w domu, do uczestnictwa w transmisjach niedzielnej Mszy św. w telewizji, radiu oraz internecie.

Przypominam, że można przyjmować Komunię św. na rękę. Jest to zgodne z prawem Kościoła. Trzeba do Komunii uformować dwie procesje. Najpierw do Komunii św. na rękę. Następnie (lub obok) do Komunii św. udzielanej do ust.

W związku z epidemią polecam odwołanie rekolekcji wielkopostnych, nabożeństw Gorzkich Żali oraz Drogi Krzyżowej dla dzieci i młodzieży. Droga Krzyżowa dla dorosłych może odbywać się w grupie tylko do 50 osób.

Polecam, aby w większych parafiach został zorganizowany stały dyżur w konfesjonale oraz aby udzielać Komunii św. poza Mszą w niedzielę np. o godz. 15.00, 16.00, 17.00, a w dni robocze o godz. 9.00, 12.00 i 15.00. Nie całujemy krzyża w przedsionku kościoła, ani nie wystawiamy relikwii do ucałowania.

Spokojnie i życzliwie wobec innych przetrwajmy trudny czas.

+Jacek Jezierski – biskup elbląski

17 marca, 2020

Drodzy Współbracia!
Droga Rodzino Oriońska! 
Drodzy Parafianie, Podopieczni, Przyjaciele i Dobrodzieje!

Czas, który przeżywamy w związku ze światową pandemią koronawirusa jest dla nas Wszystkich wyzwaniem na polu duszpasterskim, duchowym, społecznym i osobistym. Wirus ten jest realnym zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia.

Dlatego w duchu odpowiedzialności za wszystkie dzieła miłosierdzia, parafie oraz ludzi powierzonych przez Opatrzność Zgromadzeniu Zakonnemu Księży Orionistów wraz z całym Zarządem Prowincjalnym apeluję do wszystkich o przestrzeganie decyzji wydawanych przez władze państwowe oraz kościelne.

W tym trudnym czasie pamiętajmy o słowach św. Alojzego Orione wzywającego nas do modlitwy za naszą Ojczyznę, cały świat, za wszystkich chorych i cierpiących oraz o ustanie pandemii koronawirusa: „modlitwą możemy dokonać wszystkiego, bez modlitwy niczego”.

z pamięcią w modlitwie
Ks. dr Krzysztof Miś FDP

 

INTENCJE  MSZALNE  NADCHODZĄCEGO  TYGODNIA:

PONIEDZIAŁEK – 23 marca 2020 r.

godz. 7.00   + Rafał Znarowski w 10 rocz. śm. oraz rodziców Helenę i Wincentego
godz. 18.00   1) + Anna i Zygmunt Karbowiak, Danuta i Jerzy, 2) Za Parafian

WTOREK – 24 marca 2020r.

godz. 7.00 + Iwona Cieślak w 2 rocz. śm.
godz. 18.00  1) + Jan Warmbier z racji urodzin, 2) + Władysław, Stefania i Stanisław z rodziny Kopiec

ŚRODA – 25 marca 2020 r. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

godz. 7.00   + Czesław Jędrzejczak w 35 rocz. śm.
godz. 18.00  1) + Irena Strupińska w 1 rocz. śm., 2) + za zmarłych z rodziny Świerczyńskich, Krośnickich, Cicholskich, Kwiatkowskich Dulka i Szarafin

CZWARTEK – 26 marca 2020 r.

godz. 7.00     + Leopold Krasiński
godz.18.00   + Maria Idaszak – od córki Anny

PIĄTEK – 27 marca 2020 r.

godz. 7.00 + Kazimiera Matysiak 1,5 m-ca po pogrzenie (10 lutego)
godz. 18.00   Intencja dla Katarzyny z okazji 18 urodzin i błogosławieństwo Boże

SOBOTA – 28 marca 2020r.

godz. 7.00 + Kujawa Piotr 30 dni po pogrzebie
godz. 18.00 + Marian Zieliński

NIEDZIELA – 29 marca 2020 r. V Niedziela Wielkiego Postu

godz. 8.00  + Jadwiga Jakus w 1 rocz. śm.  oraz za  Jana, Stanisława(m), Krzysztofa i Lillię
godz. 10.00 Za Parafian
godz. 12.00  Z okazji urodzin Aleksandry Pewniak prosząc o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo
godz. 18.00 + Tomasz Zdaniewicz

Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.15 (do 50 osób tylko dorośli)

Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15 ( odwołane)

 

15 marzec 2020 r. - III Niedziela Wielkiego Postu
 
 1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu.
 2. Dzisiejsza taca przeznaczona na inwestycje naszej świątyni.
 3. Dziś nie będzie spotkania rodziców dzieci, które przygotowują się do I Kom. Św.
 4. Szkolne rekolekcje odwołane dla dzieci i młodzieży. Rekolekcje wielkopostne nie odbędą się dla dorosłych przewidziane w dniach 22-25 marzec. W miarę możliwości zastanawiamy się czy możliwe, by rekolekcje wielkopostne dla dorosłych odbyły się w wyznaczonych dniach w Wielkim Tygodniu. Intencje przyjęte na Mszach 11.30 wtorek i środa w planowanych wcześniej rekolekcjach wielkopostnych   odprawione będą na Mszy św. wieczornej. Proszę rodziny o kontakt.
 5. Droga  Krzyżowa  okresie  Wielkiego  Postu  w piątki  o  godz. 17.15 do 50 osób tylko dla dorosłych a  Gorzkie Żale  w  niedzielę  o godz.  17.15 odwołane.
 6. W czwartek nie będzie adoracji NS.
 7. W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich.
 8. W  sklepiku  można nabyć  prasę katolicką,  album  o  Słudze  Bożym  kard. Stefanie Wyszyńskim  i  cegiełki  na  renowację  naszego  kościoła.
 9. Na misje do puszek zebraliśmy 910zł. Za tydzień zbiórka do puszek na Caritas Parafialny.
 10. Serdecznie apelujemy do wiernych naszej parafii o możliwość odpisu 1% podatku z roku 2019 z przeznaczeniem na planowany remont naszej świątyni.
W  tym  tygodniu  zmarli:  Maria Worożańska l.85, Halina Malinowska l.88, Marianna Jakusik l.83, Zofia Stawicka l.70. Wieczny  odpoczynek racz  im dać  Panie…

INTENCJE  MSZALNE  NADCHODZĄCEGO  TYGODNIA:

PONIEDZIAŁEK – 16 marca 2020 r.

godz. 7.00     Za Parafian
godz. 18.00  W intencji Rdia Maryja TV Trwam i Ojczyzny

WTOREK - 17 marca 2020 r.

godz. 7.00     + Ewa Zielińska-Wójtowicz w 2 rocz. śm.
godz. 18.00  + Leopold Krasiński – od Edyty i Jacka Grębowskich

ŚRODA – 18 marca 2020 r.

godz. 7.00  + Leopold Krasiński
godz. 18.00  + Antoni Wiatr i zmarłych z rodziny Pawełek

CZWARTEK – 19 marca 2020 r. Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

godz. 7.00   O zdrowie i boże błogosławieństwo dla Józefa i całej rodziny
godz.18.00   + Józef Kruk oraz rodziców i rodzeństwo z obojga stron

PIĄTEK – 20 marca 2020 r.

godz. 7.00   O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tadeusza
godz. 18.00 + Rozalia i Anatol Pleszko oraz za Józefa(m) Kondratowicza

SOBOTA – 21 marca 2020 r.

godz. 7.00   + Leopold Krasiński
godz. 18.00 + Gertruda i Jan Bolewscy, Gabriela Janiuk z domu Bolewska

NIEDZIELA – 22 marca  2020 r. VI Niedziela Wielkiego Postu

godz. 8.00     + Józefa Wojnarowska w 15 rocz. śm.
godz. 10.00    Za Parafian
godz. 12.00  + Czesław Zaręba w 22 rocz. śm.
godz. 17. 15 Gorzkie Żale
godz. 18.00 + Roman Kościński – 3 m-ce po śmierci, Bolesław Kościński w 21 rocz. śm.

 

Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.15

(do 50 osób tylko dla dorosłych)

Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15 odwołane

 
 
01 marzec 2020 r. - I Niedziela Wielkiego Postu
 
 1. Dzisiejsza  niedziela rozpoczyna  tydzień modlitw o  trzeźwość  w  naszej  Ojczyźnie. Widzimy ile alkohol powoduje  dramatów rodzinnych i duchowych. Niech nasze modlitwy  przyczynią się do powstrzymania  zalewu  alkoholu i dramatów  z  nim związanych.
 2. W dzisiejszą niedzielę przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.
 3. Dziś   wymiana  tajemnic  różańcowych  po  mszy św. o  godz.  10.00.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W Piątek udamy się do chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00 a chorzy ze Starego Miasta w sobotę o godz. 9.00. W sobotę nabożeństwo do MB Malborskiej o godz. 17.15
 5. Droga  Krzyżowa  okresie  Wielkiego  Postu  w piątki  o  godz. 17.15  a  Gorzkie Żale  w  niedzielę  o godz.  17.15. Ofiary  zbierane w  czasie  Gorzkich Żali  przeznaczone  będą  na kwiaty  do  Grobu  Pańskiego. W najbliższy piątek drogę Krzyżową przygotowuje Rodzina Różańcowa i Rodzina Radia Maryja a pozostałe piątki poszczególne grupy parafialne informacja zamieszczona w gablocie.
 6. Do  puszek  na  Parafialny   Caritas zebraliśmy 485zł.  W czasie wielkiego postu od przyszłej niedzieli będzie wystawiony kosz na dary serca dla ubogich.
 7. W czwartek adoracji NS od godz. 16.00.
 8. Za tydzień w niedzielę zapraszamy głuchoniemych na Mszę św. o godz. 16.00.
 9. W  sklepiku  można nabyć  prasę katolicką,  album  o  Słudze  Bożym  kard. Stefanie Wyszyńskim  i  cegiełki  na  renowację  naszego  kościoła. Na stoliku w kościele wyłożone są skarbonki wielkopostne. Prosimy o pobranie, gdzie będzie można składać swoją jałmużnę wielkopostną jako twój dar dla osób starszych.
 10. Serdecznie apelujemy do wiernych naszej parafii o możliwość odpisu 1% podatku z roku 2019 z przeznaczeniem na planowany remont naszej świątyni.
 11. W przyszła niedzielę zbiórka do puszek na Misje
 12. Parafia  św. Urszuli  w  Malborku organizuje  kurs dla  Narzeczonych. Początek spotkań w  kwietniu po  Wielkanocy przez  9  kolejnych  niedziel.  Zgłoszenia  w  parafii  św.  Urszuli  Ledóchowskiej.

W  tym  tygodniu  zmarli:  Danuta Musiał  lat  58;  Barbara Piotrowska lat  70 i  Zygmunt Chłopski Lat  55.  Wieczny  odpoczynek racz  im dać  Panie…

INTENCJE  MSZALNE  NADCHODZĄCEGO  TYGODNIA:

PONIEDZIAŁEK – 02 marca 2020 r.

godz. 7.00     Za Parafian
godz. 18.00  + Wojciech Konefał (30 gregor.)

WTOREK - 03 marca 2020 r.

godz. 7.00     + Kazimierz Panczocha 30 dni po pogrzebie
godz. 18.00  + Cecylia i Czesław Bohutyn

ŚRODA – 04 marca 2020 r. św. Kazimierza kólewicza

godz. 7.00  + Irena Kurpisz 30 dni po pogrzebie
godz. 18.00  + Bronisław Gibas w 18 rocz. śm. i Bogusław Gibas w 3 rocz. śm.

CZWARTEK – 05 marca 2020 r. I czwartek m-ca

Godz. 7.00  + Franciszka Szymkowska – od Zofii i Mariana Majdańskich z rodziną z Raniżowa
godz.18.00   + Ryszard Nowak w 14 rocz. śm.

PIĄTEK – 06 marca 2020 r. I piątek m-ca

godz. 7.00  + Wiesław Zbrzeźny w 28 rocz. śm., Krystyna Zbrzeźna oraz rodzice z obojga stron
godz. 18.00 + Joanna, Jakub, Jan Kornaś

SOBOTA – 07 marca 2020 r. I sobota m-ca

godz. 7.00   + Marcjanna Zielińska w 20 rocz. śm.
godz. 18.00 + Józef Bajorek w 15 rocz. śm., rodzice i rodzeństwo z obojga stron

NIEDZIELA – 08 marca  2020 r. I Niedziela Wielkiego Postu

godz. 8.00     + Józef Szymański
godz. 10.00    + Maria Idaszak 30 dni po pogrzebie
godz. 12.00  + Władysław Chomicz i zmarli z rodziny Chomicz i Woronowicz
godz. 17. 15 Gorzkie Żale
godz. 18.00 + Ryszard Więcławski w 3 rocz. śm. oraz rodziców z obojga stron

Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.15

Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15

 

23 luty 2020 r. -  VII Niedziela zwykła

 1. Dzisiejsza  niedziela rozpoczyna  tydzień modlitw o  trzeźwość  w  naszej  Ojczyźnie. Widzimy ile alkohol powoduje  dramatów rodzinnych i duchowych. Niech nasze modlitwy  przyczynią się do powstrzymania  zalewu  alkoholu i dramatów  z  nim związanych.
 2. W  tym  tygodniu 26 lutego Środą Popielcową rozpoczynamy okres  Wielkiego  Postu. Na  każdej  mszy  św. błogosławieństwo  popiołu i pokutne  posypanie głów. Msze św.  o  godz. 7.00 , 11.00 i  18.00. W Środę  Popielcową  obowiązuje  post ścisły.
 3. Droga  Krzyżowa  okresie  Wielkiego  Postu  w piątki  o  godz. 17.15  a  Gorzkie Żale  w  niedzielę  o godz.  17.15. Ofiary  zbierane w  czasie  Gorzkich Żali  przeznaczone  będą  na kwiaty  do  Grobu  Pańskiego.
 4. Za  tydzień w  I  niedziela  miesiąca   wymiana  tajemnic  różańcowych  po  mszy św. o  godz.  10.00.
 5. Dziś    zbiórka  do  puszek  na  Parafialny   Caritas.  Z  ubiegłej  niedzieli   z  tacy  na  remont  naszej  świątyni  zebraliśmy 3710zl. Bo  zapłać  wszystkim  ofiarodawcom.   
 6. W  sklepiku  można nabyć  prasę katolicką,  album  o  Śłudze  Bożym  kard. Stefanie Wyszyńskim  i  cegiełki  na  renowację  naszego  kościoła.
 7. Parafia  św. Urszuli  w  Malborku organizuje  kurs dla  Narzeczonych. Początek spotkań w  kwietniu po  Wielkanocy przez  9  kolejnych  niedziel.  Zgłoszenia  w  parafii  św.  Urszuli  Ledóchowskiej.
W  tym  tygodniu  zmarli:  Zdzisława  Perkowska  lat  78;  Zbigniew  Rak lat  76 i  Halina  Kopias Lat  84.  Wieczny  odpoczynek racz  im dać  Panie…

 

09 luty 2020 r. -  V Niedziela zwykła

 1. Na Eucharystii gromadzi nas Chrystus w piątą niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii
 2. Msza św. dla głuchoniemych dziś o godz. 16.00.
 3. Dziś zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania na Mszę św. o godz. 18.00 i spotkanie formacyjne.
 4. We wtorek, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Msza Święta w intencji chorych i cierpiących zostanie odprawiona o godz. 18.00.
 5. Za tydzień w niedzielę zapraszamy rodziców wraz dziećmi przygotowującymi się do I kom. Św. na Mszę św. o godz. 12.00 i spotkanie w salce.
 6. Za tydzień taca niedzielna na cele inwestycyjne kościoła. Na klasztory klauzurowe do puszek zebraliśmy 940,10gr.
 7. Dziękujemy wszystkim osobom, którzy pomogli demontować dekoracje świąteczne.
 8. Narodowa Pielgrzymka do Rzymu z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II przeżywać będzie główne uroczystości na Watykanie w sobotę  17 maja. Z naszej diecezji organizowany jest wyjazd do Rzymu. Zainteresowanych prosimy o kontakt w zakrystii lub kancelarii.
 9. W tym tygodniu zakończenie kolędy. 15 lutego w sobotę dodatkowa kolęda dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli być, a chcą przyjąć błogosławieństwo Boże. Zgłoszenia  przyjmujemy w zakrystii lub w kancelarii.
 10. W sklepiku parafialnym do nabycia prasa katolicka, ciekawe książki i albumy o tematyce katolickiej w cenach promocyjnych, cegiełki na renowacje świątyni.

 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: + Maria Idaszak l. 65, + Kazimiera Matysiak l. 77. Wieczny odpoczynek……

 

W tym tygodniu patronują nam:

 • 10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu.
 • 14 II – św. Cyryl (826-869), mnich, i św. Metody (między 815 a 820-885) biskup, rodzeni bracia, apostołowie Słowian działający w IX wieku; w 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy.
 • 14 II – św. Walenty (III wiek), biskup i męczennik, orędownik podczas ciężkich chorób, czczony również jako patron zakochanych.

PLAN    KOLĘDY   OD      10.02  -  15.02.2020  R.

 1. Poniedziałek    10  lutego 2020 r. godz.15.30: Pl. Narutowicza blok 10 i 11
 2. Wtorek    11  lutego   2020 r. godz.15.30: Pl. Narutowicza blok 8 i 9 + rodzina w szkole nr 4
 3. Środa       12 lutego    2020 r. godz. 15.30: Pl. Narutowicza blok 6 i 7
 4. Czwartek    13  lutego  2020  r. godz.15.30: Stare Miasto blok 18
 5. Piątek    14  lutego  2020 r.  godz. 15.30: Pl. Narutowicza 5
 6. Sobota    15   lutego  2020 r.   godz. 10.00: Kolęda dodatkowa

 

INTENCJE  MSZALNE  NADCHODZĄCEGO  TYGODNIA: 

PONIEDZIAŁEK – 10 luty 2020 r. św. Scholastyki 

godz. 7.00     + Wojciech Konefał (9 gregor.) 
godz. 18.00  +Antoni Małkowski - 30 dni po pogrzebie oraz zm. żonę Krystynę w 10 rocz. śm. 

WTOREK - 11 luty 2020 r. NMP z Lourdes. Światowy Dzień Chorego 

godz. 7.00     + Katarzyna Szymańska – 30 dni po pogrzebie 
godz. 18.00  + Wojciech Konefał (10 gregor.) 

ŚRODA – 12 luty 2020 r. Dzień modlitw przez wst. Św. A. Orione 

godz. 7.00  + Wojciech Konefał (11 gregor.) 
godz. 18.00  + Barbara Manteufel – m-c po pogrzebie 

CZWARTEK – 13 luty 2020 r. 

godz. 7.00    + ks. Paweł Misa orionista 39 rocz. śm. 
godz.18.00   + Wojciech Konefał (12 gregor.) 

PIĄTEK – 14 luty 2020 r. św. 

godz. 7.00  + Wojciech Konefał (13 gregor.)    
godz. 18.00 + Agnieszka Krzemieniewska – 30 dni po pogrzebie 

SOBOTA – 15 luty 2020 r. I sobota m-ca 

godz. 7.00   + Maria Lis w 30 rocz. śm., Jerzy Lis w 5 rocz. śm. i zmarłych z obu stron 
godz. 18.00 + Wojciech Konefał (14 gregor.) 

NIEDZIELA – 16 luty  2020 r. 

godz. 8.00     + Marian i Tomasz Lisiak, + Zdzisław Łęcki 
godz. 10.00  Za Marię w 10 rocznice urodzin prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
godz. 12.00  + Wojciech Konefał (15 gregor.)
godz. 18.00 W intencji Radia Maryja TV Trwam i Ojczyzny 

 

02 luty 2020 r. -  Ofiarowanie Pańskie

 1. W dzisiejszą niedzielę, 2 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Podczas Każdej Mszy św. poświecimy gromnice.
 2. W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele powszechnym obchodzimy ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – tegoroczny jest już 24. z kolei. Zbiórka do puszek dla klasztorów klauzurowych i domów zakonnych.
 3. Dziś w niedzielę spotkanie Rodziny Różańcowej po Mszy św. o godz. 10.00 zmiana tajemnic różańca w salce.
 4. W poniedziałek po każdej Mszy św. w wspomnienie św. Błażeja błogosławieństwo od chorób gardła.
 5. W środę w wspomnienie św. Agaty dokonamy błogosławieństwa chleba na każdej Mszy św.
 6. W sklepiku parafialnym do nabycia prasa katolicka, ciekawe książki i albumy o tematyce katolickiej w cenach promocyjnych, cegiełki na renowacje świątyni po 20 lub 50 zł.
 7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Ze względu na trwającą kolędę w lutym nie udamy się do chorych.
 8. W przyszłą nie dzielę Msza św. dla głuchoniemych o godz. 16.00.
 9. Za tydzień zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania na Mszę św. o godz. 18.00 i spotkanie formacyjne
W minionym tygodniu odeszli do Pana: + Leopold Krasiński l. 87, + Krzysztof Kałwa l.55 . Wieczny odpoczynek……

W tym tygodniu patronują nam:

 • 5 II – św. Agata, męczennica sycylijska z pierwszych wieków chrześcijaństwa, której kult szybko rozszerzył się na cały Kościół.
 • 6 II – Święci Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu. 

PLAN    KOLĘDY   OD      03.02  -  08.02.2020  R. 

 1. Poniedziałek    03  lutego 2020 r. godz.15.30, Ul. Kościuszki blok 44, 48, 49, 50, 52, 53 i 57 
 2. Wtorek    04  lutego   2020 r. godz.15.30, Pl. Narutowicza blok 1 
 3. Środa       05 lutego    2020 r. godz. 15.30, Pl. Narutowicza blok 2 
 4. Czwartek    06  lutego  2020  r. godz.15.30, Pl. Narutowicza blok 3 
 5. Piątek    07  lutego  2020 r.  godz. 15.30, Pl. Narutowicza 4 
 6. Sobota    08   lutego  2020 r.   godz. 10.00 :, Pl. Narutowicza blok 12 i 13

 

INTENCJE  MSZALNE  NADCHODZĄCEGO  TYGODNIA:

PONIEDZIAŁEK – 03 luty 2020 r.

godz. 7.00    + Jadwiga Gresik m-c po pogrzebie
godz. 18.00  + Wojciech Konefał (2 greg.)

WTOREK – 04 luty 2020 r.

godz. 7.00    + Wojciech Konefał (3 greg.)
godz. 18.00   + Halina Fortuna w 4 rocz. śm. Władysław Fortuna w 3 rocz. śm.

ŚRODA – 05 luty 2020 r.  św. Agaty

godz. 7.00  O zdrowie i błog. Boże dla Elżbiety – z okazji urodzin oraz całej rodziny
godz. 18.00    + Wojciech Konefał (4 greg.)

CZWARTEK – 06 luty 2020 r.  I czwartek m-ca

godz. 7.00     + Wojciech Konefał (5 greg.)
godz.18.00    + Zdzisław Fiwek w 28 rocz. śm. oraz rodzice z obojga stron

PIĄTEK – 07 luty 2020 r. I piątek m-ca

godz. 7.00  + Wojciech Konefał (6 greg.)
godz. 18.00  Dziękczynna i wynagradzająca Najśw. Sercu Jezusa i Maryi za wszystkie zniewagi proszącego, rodziny, Kapłanów, Polski i Kościoła Świętego

SOBOTA –  08 luty 2020 r.

godz. 7.00    Leopold, Krystyna i Zofia, Józef – dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo
godz. 18.00  + Wojciech Konefał (7 greg.)

NIEDZIELA – 09 luty 2020 r. V Niedziela Zwykła

godz. 8.00     + Bronisława(k), Michał, Tomasz Stępak
godz. 10.00     Za Parafian
godz. 12.00   + Urszula Jeżewska w 1 rocz. śm.
godz. 18.00   + Wojciech Konefał (8 greg.)

 

26 stycznia 2020 r. -  III Niedziela zwykła

 1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc chorym na trąd, aby byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami.
 2. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo o godz. 17.15.
 3. W przyszłą niedzielę, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej.  Podczas każdej Mszy św. poświecimy świece gromnice. Wesprzemy też materialnie borykające się z trudnościami klasztory i domy zakonne składając ofiary do puszek.
 4. W sklepiku parafialnym do nabycia prasa katolicka, ciekawe książki i albumy o tematyce katolickiej w cenach promocyjnych, cegiełki na renowacje świątyni po 20 lub 50 zł.
 5. W przyszła niedzielę zapraszamy Rodzinę Różańcową na Mszę św. o godz. 10.00 i zmiana tajemnic różańca w salce.
 6. O. Łukaszowi dziękujemy za pomoc w kolędzie i życzymy szczęśliwego powrotu na Ukrainę zapewniając o modlitwie.
 7. Na renowacje naszej świątyni z tacy zebraliśmy 3720 zł.
 8. W minionym tygodniu odeszli do Pana: + Stanisława Gosnur l. 77, Irena Puchalska l. 74, Franciszka Szymkowska l. 92, Zofia Huras l. 82, Kazimierz Panczocha l.46 . Wieczny odpoczynek……. 

W tym tygodniu patronują nam:

 • 28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej; jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła.
 • 31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), założyciel zgromadzenia salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł młodzieży.

PLAN    KOLĘDY   OD      27.01  -  01.02.2020  R. 

 1. Poniedziałek    27  stycznia 2020 r. godz.15.30, ul. Stare  Miasto  Blok  15 klatka  A i B;     ul. Wiosenna.
 2. Wtorek    28  stycznia   2020 r. godz.15.30, ul. Stare  Miasto   Blok 15  klatka  C  , D,  E ; ul. Kiepury, Pomorska, Lotnicza.
 3. Środa       29 stycznia    2020 r. godz. 15.30, ul. Stare  Miasto  Blok  17   klatka  A , B, C;    ul. Warszawska.
 4. Czwartek    30  stycznia  2020  r. godz.15.30, ul. Stare  Miasto  Blok  17 klatka  D, E, F;  ul. Wołyńska.
 5. Piątek    31  stycznia  2020 r.  godz. 15.30, ul. Ciepła,  ul. Łąkowa,   ul. Mazurów,  ul. Warecka.
 6. Sobota    1   luty  2020 r.   godz. 10.00: ul.  Maczka.

INTENCJE  MSZALNE  NADCHODZĄCEGO  TYGODNIA:

PONIEDZIAŁEK – 27 styczeń 2020 r.

godz. 7.00    
godz. 18.00   + Franciszek Filipowicz w 29 rocz. śm. oraz rodziców z obojga stron

WTOREK - 28 styczeń 2020 r. św. Tomasz z Akwinu

godz. 7.00   
godz. 18.00  + Zofia Cicherska w 6 rocz. śm., Alojzy Cicherski w 13 rocz. śm., Zosia Cicherska, Przemek Cicherski w 11 rocz. śm.

ŚRODA – 29 styczeń 2020 r.

godz. 7.00      
godz. 18.00  

CZWARTEK – 30 styczeń 2020 r.

Godz. 7.00    
godz.18.00  

PIĄTEK – 31 styczeń 2020 r. św. Jana Bosco

godz. 7.00      
godz. 18.00 + Romuald Zemlik w 25 rocz. śm.

SOBOTA – 01 luty 2020 r. I sobota m-ca

godz. 7.00   + Bolesława(k) i Kazimierz Zaborszczyk
godz. 18.00 + Zieliński Edmund w 17 rocz. śm. i rodzice z obojga stron

NIEDZIELA – 02 luty  2020 r. Ofiarowanie Pańskie

godz. 8.00    + Wojciech Konefał (1 gregor.)
godz. 10.00  Za Parafian
godz. 12.00  + Cecylia i Stanisław oraz zmarłych w rodzinie
godz. 18.00 + Jan Wilk w 6 rocz. śm.

 

19 stycznia 2020 r. -  II Niedziela zwykła

 1. W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie.
 2. Dzisiejsza taca na inwestycje naszej świątyni.
 3. Dziś po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie organizacyjne w salce rodziców dzieci, które przygotowują się do I kom. Św.
 4. We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w środę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do domu Ojca. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.
 5. W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, przypadające w sobotę, 25 stycznia, prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak Święty Paweł powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, powinniśmy kroczyć wiernie po drogach wiary.
 6. W przyszłą niedzielę, 26 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych oraz Dzień Islamu.
 7. W przyszłą niedzielę homilie głosi o. Łukasz oblat. Po Mszach św. będzie możliwość wsparcia misji Oblackich na Ukrainie.
 8. W sklepiku parafialnym do nabycia ciekawe książki i albumy o tematyce katolickiej w cenach promocyjnych, cegiełki na renowacje świątyni po 20 lub 50 zł.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku.
 • 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej.

 

PLAN KOLĘDY OD 20 - 25 STYCZNIA 2020 R.

 1. Poniedziałek 20 stycznia 2020 r. godz.15.30 : ul. Stare Miasto Blok 20 klatka A i B; ul. Kwidzyńska, Elbląska, Bydgoska.
 2. Wtorek 21 stycznia 2020 r. godz.15.30 : ul. Stare Miasto, Blok 20 klatka C i D; ul. Wiślana .
 3. Środa 22 stycznia 2020 r. godz. 15.30 : ul. Stare Miasto, Blok 16 klatka A i B; ul. Szymanowskiego Blok nr 3 i 4.
 4. Czwartek 23 stycznia 2020 r. godz.15.30 : ul. Stare Miasto, Blok 16 klatka C i D; ul. Szymanowskiego Blok 5, 6, 7.
 5. Piątek 24 stycznia 2020 r. godz. 15.30 : ul. Starościńska; ul. Toruńska.
 6. Sobota 25 stycznia 2020 r. godz.10.00 : ul. Chopina.

 

INTENCJE MSZALNE NADCHODZĄCEGO TYGODNIA:

PONIEDZIAŁEK – 20 stycznia 2020 r.

godz. 7.00 Za Parafian
godz. 18.00

WTOREK – 21 stycznia 2020 r.

godz. 7.00
godz. 18.00 + za zmarłych rodziców Genowefy i Jana oraz rodzeństwa, babcie i dziadków z obojga stron

ŚRODA – 22 stycznia 2020 r. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

godz. 7.00
godz. 18.00 + Antoni Jaworski w 1 rocz. śm. oraz jego zonę Janinę

CZWARTEK – 23 stycznia 2019 r.

godz. 7.00
godz.18.00 + Janusz w 9 rocz. śm., Grzegorz i Wiesława (ona) i ich rodziców

PIĄTEK – 24 stycznia 2020 r. św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora kościoła

godz. 7.00 + Franciszek i Władysława(k), Jerzy i Mirosława(k), Jerzy Daszkowski
godz. 18.00 + Teresa i Marian Bączek oraz rodziców z obojga stron

SOBOTA – 25 stycznia 2020 r.Nawrócenie św. Pawła, święto

godz. 7.00
godz. 18.00 + Roman Misiuk w 14 rocz. śm. i rodzice z obojga tron

NIEDZIELA – 26 stycznia 2020 r. III Niedziela Zwykła

godz. 8.00 + Zbigniew Paprocki
godz. 10.00 Za Parafian
godz. 12.00 + Henryk Myszka
godz. 18.00 + Roman Świerzewski oraz rodzice z obojga stron i rodzeństwo

 

12 stycznia 2020 r. -  Niedziela Chrztu Pańskiego

 1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tzw. okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa Boga Ojca o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
 2. W dzisiejszą niedzielę zapraszamy Rodzinę Różańcową na spotkanie opłatkowe w salce na godz. 15.00.
 3. Dziś Msza św. dla głuchoniemych o godz. 16.00
 4. 16 stycznia tj. w czwartek Msza św. wspólnoty Radia Maryja a po Mszy św. spotkanie opłatkowe w salce.
 5. W piątek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie sięgnąć po Pismo Święte, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.
 6. W dniach od 18 do 25 stycznia w Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy.
 7. Ofiary z kolędy przeznaczone będą na renowacje naszej świątyni. Za tydzień taca z niedzieli na inwestycje naszej świątyni. Z 1% wpłynęło na renowacje naszego kościoła za rok 2019 kwota 3995,91 zł. Bóg zapłać.
 8. W sklepiku parafialnym do nabycia ciekawe książki i albumy o tematyce katolickiej w cenach promocyjnych, cegiełki na renowacje świątyni po 20 lub 50 zł. Do nabycia nowe modlitewniki z stroną o naszym kościele w cenie 10zł.
 9. Odeszli do Pana w minionym tygodniu: + Antoni Jan Małkowski l. 72, + Agnieszka Krzyminiewska l. 82, + Katarzyna Szymańska l. 88, + Barbara Manteufel (czyt. Manteifel) l. 63. Wieczny odpoczynek…..

W tym tygodniu patronujE nam:

 • 17 I – św. Antoni, opat, żyjący na przełomie III i IV wieku, pustelnik, który do dziś znajduje naśladowców w praktykowaniu takiej drogi doskonałości chrześcijańskiej.

Plan kolędy od 13 do 18 stycznia 2020r.

 1. 13 stycznia  godz. 15.30 (poniedziałek) - Stare Miasto bl. 4 klatka 1 i 2, ul. Grudziądzka bl. 27 i 27A
 2. 14 stycznia godz. 15.30 ( wtorek) - Stare Miasto bl. 4 klatka 3 i 4, ul. Grudziądzka bl. 27C; ul. Chopina bl. 5
 3. 15 stycznia godz. 15.30 ( środa) - Stare Miasto bl. 5 klatka 1, 2 i 3, ul. Grudziądzka bl. 30
 4. 16 stycznia godz. 15.30 (czwartek) - Stare Miasto bl. 5 klatka 4 i 5, ul. Grudziądzka bl. 31
 5. 17 stycznia godz. 15.30 (piątek) - Stare Miasto bl. 14 cały, ul. Piłsudzkiego,  Witosa, 17 marca, Al. Rodła
 6. 18 stycznia godz. 10.00 (sobota) - ul. Grudziądzka domki nr od 1 - 54

 

INTENCJE  MSZALNE  NADCHODZĄCEGO  TYGODNIA:

PONIEDZIAŁEK – 13 styczeń 2020 r.

godz. 7.00    + Władysław Kuliński     
godz. 18.00   + Anna Mościszko w 3 rocz. śm., + Bolesław, Janina, Jacek, Edward z rodziny Grzegolec

WTOREK - 14 styczeń 2020 r.

godz. 7.00    
godz. 18.00  + Justyna Jarosz – od sąsiadów z bl. 6 z Pl. Narutowicza

ŚRODA – 15 styczeń 2020 r.

godz. 7.00       
godz. 18.00  

CZWARTEK – 16 styczeń 2020 r.

Godz. 7.00    
godz.18.00   W intencji Radia Maryja, TV Trwam i Ojczyzny oraz za s. Marię Cecylię klaryskę o Boże błogosławieństwo i szczęśliwą podróż do zakonu

PIĄTEK – 17 styczeń 2020 r.

godz. 7.00      
godz. 18.00 + Henryk Zegarek ( z okazji imienin) o spokój duszy w wieczności

SOBOTA – 18 styczeń 2020 r.

godz. 7.00   
godz. 18.00 + Wanda Zielińska w 5 rocz. śm.

NIEDZIELA – 19 styczeń  2020 r.

godz. 8.00     + Sabina Zaręba w 12 rocz. śm.
godz. 10.00  50 rocznica ślubu Barbary i Lesława Bojarczuk – dziekczynnno-błagalna
godz. 12.00  + Barbara Klincewicz w 5 rocz. śm.
godz. 18.00 + Jan Manista w 5 rocz. śm.  oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron

 

05 stycznia 2020 r. -  II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

 1. Przeżywamy radość z narodzenia Pańskiego, choć to już druga niedziela po Świętach Bożego Narodzenia.
 2. Dziś tj. 5 stycznia wymiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 10.00 w salce.
 3. W poniedziałek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego.
 4. W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Dlatego ofiary z tacy przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny.
 5. Piękną tradycją związaną z tą uroczystością staje się też organizowany w naszych miejskich i wiejskich parafiach Orszak Trzech Króli. W to wspólnotowe świętowanie włącza się wiele polskich rodzin, dorosłych i dzieci, wspólnot parafialnych. Jest to wspaniała publiczna manifestacja wiary i radości z przyjścia Zbawiciela na świat. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00 po której wyruszy z naszego kościoła orszak Trzech Króli.
 6. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.
 7. W naszej parafii trwają doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda. Pamiętajmy, że kapłan przychodzi do naszych domów i mieszkań, a przede wszystkim do rodzin z Bożym błogosławieństwem. Program kolędy jest wywieszony w gablocie parafialnej. Ofiary z kolędy przeznaczone będą na renowacje naszej świątyni.
 8. Za tydzień 12 stycznia zapraszamy Rodzinę Różańcową na spotkanie opłatkowe w salce na godz. 15.00.
 9. W przyszłą niedzielę Msza św. dla głuchoniemych o godz. 16.00
 10. W sklepiku parafialnym do nabycia ciekawe książki i albumy o tematyce katolickiej w cenach promocyjnych, cegiełki na renowacje świątyni po 20 lub 50 zł. Do nabycia nowe modlitewniki z stroną o naszym kościele w cenie 10zł. Autorstwa ks. Michała.

Plan kolędy 7-11 stycznia 2020r.

 • 7 stycznia  godz. 15.30 - Stare Miasto bl. 3, Al. Woj. Polskiego bloki 514, 516, 518
 • 8 stycznia godz. 15.30 - Stare Miasto bl. 9, ul. Grudziądzka blok 25
 • 9 stycznia godz. 15.30 - Stare Miasto bl. 8, ul. Grudziądzka  blok 26
 • 10 stycznia godz. 15.30 - Stare Miasto bl. 7, ul. G. Andersa bloki 3 i 4
 • 11 stycznia godz. 10.00 - Stare Miasto bl. 6 cały 

INTENCJE  MSZALNE  NADCHODZĄCEGO  TYGODNIA: 

PONIEDZIAŁEK – 6 stycznia 2020 r.  Uroczystość Objawienia Pańskiego 

godz. 8.00    + Agnieszka Hanuszewska 30 dni po pogrzebie 
godz. 10.00   + Stanisława Myszkowska m-c po pogrzebie 
godz. 12.00    + Jan Niewczas 30 dni po pogrzebie 
godz. 18.00 

WTOREK – 07 stycznia 2020 r. 

godz. 7.00     
godz. 18.00   + Marian Głowacki 30 dni po pogrzebie 

ŚRODA – 08 stycznia 2020 r.   

godz. 7.00  Wincenty, Stanisław, Zdzisław i ich rodziców 
godz. 18.00    + Justyna Jarosz 30 dni po śmierci 

CZWARTEK – 09 stycznia 2019 r. 

godz. 7.00     + ks. Dominik Pankiewicz 21 rocz. śm. 
godz.18.00    + Andrzej Kapica w 6 rocz. śm. 

PIĄTEK – 10 stycznia 2020 r. 

godz. 7.00  O spełnienie się woli Bożej w życiu Andrzeja Perzyńskiego 
godz. 18.00  

SOBOTA –  11 stycznia 2020 r. 

godz. 7.00    
godz. 18.00    

NIEDZIELA – 12 stycznia 2020 r. Niedziela Chrztu Pańskiego 

godz. 8.00     + za teściów Apolonia i Franciszek 
godz. 10.00     Za Parafian 
godz. 12.00   + Michał w 45 rocz. śm., Stanisława(ona) i dziadków z obojga stron 
godz. 18.00   + Henryk Sokołowski oraz wszystkich zmarłych Sokołowskich, Luty i Śledź