Nasi nowi duszpasterze

Archiwum » 2014 » Nasi nowi duszpasterze

Od 19 sierpnia nasza parafia ma nowego Proboszcza. Został nim ks. Józef Pilich, który wcześniej pełnił posługę w parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu. Uroczyste objęcie urzędu odbyło się 24 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 12.00, w której uczestniczyli Prowincjał Zgromadzenia Księży Orionistów ks. Antoni Wita oraz Dziekan Dekanatu Malbork I ks. Arkadiusz Śnigier. Na uroczystość przybyło także wielu kapłanów z naszego dekanatu. Po Mszy św. księża i zaproszeni goście spotkali się na plebani, by spożyć obiad.

Posługę w naszej parafii rozpoczęło równocześnie dwóch innych kapłanów: ks. Krzysztof Owczarek i ks. Mieczysław Malinowski. Ks. Krzysztof przyszedł do nas z parafii przy ul. Lindleya w Warszawie i będzie pełnił funkcję przełożonego wspólnoty zakonnej, czyli Dyrektora i wikariusza. Natomiast ks. Mieczysław prowadził wcześniej Dom dla bezdomnych w Czarnej koło Wołomina, a u nas będzie pomagał Proboszczowi w parafii Zesłania Ducha Świętego na Piaskach.

Pamiętajmy o naszych duszpasterzach w modlitwie i prośmy dla nich o Boże błogosławieństwo i łaski potrzebne do pełnienia posługi w naszej parafii.