Legion Maryi

Grupy i wspólnoty parafialne » Legion Maryi

Legion Maryi powstał 7 września 1921 r. w Irlandii w Myra House. Założycielem był Sługa Boży Frank Duff (1889 – 1980).Wspólnota ta jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich pod duchowym przewodnictwem kapłana.

 

W Polsce próby utworzenia grup legionowych zostały podjęte w 1948 roku.  Jednak  na życzenie Ojca Św. Jana Pawła II, Legion Maryi wznowił skutecznie swą działalność dopiero na początku lat osiemdziesiątych.

 

W naszej parafii wspólnota ta istnieje od 2001 roku. Głównym jej celem  jest ewangelizacja, oraz niesienie różnorakiej pomocy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza znajdującemu się w potrzebie. Formy tej posługi są zróżnicowane. Członkowie wspólnoty aktywnie uczestniczą w życiu parafii. Organizują  tzw. prace stałe i okazjonalne.

 

 

 

Prace stałe to:

 

- Apostolat Cudownego Medalika wśród chorych, turystów i spotkanych osób

 

- Praca wychowawcza w świetlicy przy kościele św. Jana Chrzciciela (trzy razy w tygodniu po dwie i pół godziny) od września do czerwca tj. pro-wadzenie zajęć wyrównawczych, wychowanie religijne - modlitwy przed
i po posiłkach, na zakończenie zajęć, prowadzenie w kościele rozważań Drogi Krzyżowej, modlitwy różańcowej, uczestniczenie w rekolekcjach, prowadzenie 5-dniowego zimowiska, przygotowanie do akcji letniej, jasełka, spotkanie opłatkowe

 

- Praca w sklepiku parafialnym

 

- Dyżury w kościele w czasie od maja do września 

 

- Odwiedziny chorych w domach prywatnych, szpitalach, Domu Opieki Społecznej, uczestniczenie we Mszy Św. w mieszkaniu chorego

 

- Duchowa adopcja dziecka poczętego

 

- Przynależność do Koła Żywego Różańca

 

Prace okazjonalne to:

 

- Przygotowywanie podczas adwentu śniadań dla dzieci po roratach

 

- Światowy Dzień Chorego – udział we Mszy Św., przygotowanie agapy

 

- Budowa ołtarza na Boże Ciało

 

- Udział w przygotowaniu uroczystości odpustowych ku czci Św. Jana  Chrzciciela

 

- Zamawianie mszy świętych w intencjach: o rozwój Legionów Maryi, za zmarłych legionistów, o beatyfikację  F. Duffa

 

- Uczestnictwo w spotkaniach Diecezjalnej Rady Stowarzyszeń i Ruchów Katolickich w Elblągu

 

- Przygotowanie kościoła do uroczystości Bożego Narodzenia i Wielkanocy

 

- Udział w procesjach różańcowych i Drogi Krzyżowej ulicami miasta

 

- Opieka nad figurą Niepokalanej przy kościele

 

- Praktykowanie nabożeństw 5 pierwszych sobót miesiąca

 

 

 

Uroczystości Legionowe

 

- Pielgrzymka do Częstochowy - miesiąc wrzesień

 

- Jerycho różańcowe - miesiąc lipiec

 

- Dzień skupienia – raz w roku

 

- Godzina Łaski

 

- Spotkanie opłatkowe i wielkanocne

 

- Acies – największa coroczna uroczystość w dn. 31.03. 2008 r.

 

 

 

W parafii Św. Jana Chrzciciela istnieją już dziś trzy prezydia:

 

Prezydium Matki Bożej Malborskiej - spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 16.30

 

Prezydium Królowej Różańca Świętego - spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 16.30

 

Prezydium Przyczyny Naszej Radości - spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.30 (po mszy św. wieczornej).

 

 

Wszystkie osoby chętne, które pragnął pogłębić swoją wiarę i wzrastać w duchu Maryi serdecznie zapraszamy na nasze spotkania.