I Komunia święta

Informacje » Sakramenty » I Komunia święta

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”, tak że jest to wprost niemożliwe, aby prowadzić życie chrześcijańskie bez częstego udziału w Eucharystii. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54).

Wszystkie sakramenty święte, posługi kościelne i dzieła apostolstwa są ściśle powiązane z Eucharystią i do niej zmierzają. Eucharystia jest znakiem jedności wiernych z Bogiem i braćmi. Jedność tę oznacza i ją urzeczywistnia. Jest więc skutecznym znakiem Bożego daru jedności. W kazaniu o chlebie żywym, jakie Jezus wygłosił w Kafarnaum po rozmnożeniu chleba, powiedział również: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56). 

Przyjęcie pierwszej komunii świętej przez dzieci odbywa się po trzeciej klasie szkoły podstawowej i poprzedzone jest rocznym przygotowaniem poprzez katechezę szkolną i spotkania w parafii. Dzieci przyjmują pierwszą komunię świętą w swojej parafii, chyba że miejscowy proboszcz wyrazi zgodę na przyjęcie komunii w parafii, na terenie której znajduje się szkoła dziecka. 

Dokumenty potrzebne przed I Komunią świętą

 • metryka chrztu świętego,
 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej). 

I Komunia święta A.D. 2017

Pierwsza Komunia Święta dla dzieci - 7 maj 2017 r. g.10.00. (Niedziela)

 

DUSZPASTERSTWO PARAFII  pw. Św. JANA  CHRZCICIELA

ZAPRASZA  

NA   SPOTKANIA   FORMACYJNE  DLA   DZIECI  i  RODZICÓW

MSZA  ŚWIĘTA  -  g.   16.00.  (po Mszy sprawy organizacyjne)

 1. Spotkanie - 25 września
 2. Spotkanie - 23 października
 3. Spotkanie - 20 listopada
 4. Spotkanie - 11 grudnia
 5. Spotkanie - 22 stycznia
 6. Spotkanie - 19 luty (pioświęcenie Różańca i książeczki)
 7. Spotkanie - 26 marca (świeca, poświęcenie medalików i łańcuszków)
 8. Spotkanie - 23 kwietnia (alby, stroje)

MSZA   św.  NIEDZIELNA   z  UDZIAŁEM   DZIECI KOMUNIJNYCH – NIEDZIELA  g. 12.00

  w  parafii  św. Jana  - Stare Miasto   -    obecność  obowiązkowa.

WAŻNE

I Spowiedź: 6 maja 2016 r. (sobota), o godz. 16:00 (koniecznie trzeba zabrać świece chrzcielne)

Termin I Komunii Świętej: 7 maja 2016 r. (niedziela), Msza św. o godz. 10:00 w Kościele

Strój: obowiązuje strój liturgiczny

Uczestnictwo dzieci:

 • Msza św. w niedzielę, godzina 12:00
 • Msza św. w pierwszy piątek miesiąca
 • roraty
 • droga krzyżowa
 • różaniec dla dzieci
 • katecheza parafialna
 • katecheza szkolna
 • próby śpiewu
 • próby liturgii przed uroczystością przyjęcia I Komunii Świętej.