Historia parafii

O nas » Historia parafii » Historia parafii

Równocześnie przystąpiono do odbudowy wieży dzwonowej związanej z bryłą kościoła, a usytuowanej od strony południowej. Na dolnej części murowanej umieszczono konstrukcje. drewnianą dla dzwonów. Nadbudowa została oszalowana, nakryta ostoslupowym dachem łamanym i zwieńczona iglicą. Dach wieży obito blachą miedzianą. Do kościoła wchodzi się przez wysoki i szeroki portal i kruchtę pod wieżą. Zakończenie odbudowy nastąpiło w czerwcu 1979 r. Wówczas to na specjalnej konstrukcji umieszczono sprowadzone przez ówczesnego proboszcza, ks. Józefa Wołowczyka trzy dzwony z Przemyśla. Otrzymały one nazwy: Józef, Maria i największy z nich Jan Paweł II. Po raz pierwszy rozległ się ich głos 10 czerwca 1979 r., w związku z zakończoną przez papieża wizyta - pielgrzymką do naszego kraju. Odbudowa wieży harmonizującej z wieżyczkami Zamku Wysokiego i budynkami nowego osiedla mieszkaniowego kończy w zasadzie odbudowe kościoła św. Jana Chrzciciela w Malborku. Każda z naw nakryta już była osobnym dachem siodłowym. a wnętrze świątyni wyposażono we wszystko, co ocalało z pożogi wojennej. Na obecne wposażenie kościoła składają się: dwie czternastowieczne chrzcielnice: gotlandzka z wapienia i granitowa, obie osadzone na nieoryginalnych bazach, cztery późnogotyckie ołtarze z około roku 1500. Jednym z naijsltarszych i najcenniejszych zabytków jest rzeźbiony w drewnie krucyfiks z poł. XV w. zawieszony w kruchcie wieży, a przeniesiony ze Szpitala Jerozolimskiego, w związku z adaptowaniem go na obiekt mieszkalny. Z innych obiektów na uwace zasługują: rzeźbione stalle pochodzące z końca XV w., dwie płaskorzeźbione kwatery ołtarzowe ze scenami "Zwiastowanie" i „Koronacji NMP" z około 1515 r., restaurowane na pocz. XX w. Kamienna figura Chrystusa modlącego się w Ogrodzie Oliwnym: z około 1330-1340 znajdująca się. pierwotnie w kaplicy św. Wawrzyńca na Zamku Niskim, potem w kościele św. Jana Chrzciciela, znajduje się dziś w ekspozycji Muzeum Zamkowego w Malborku. Styl rzeźby anonimowego twórcy wiąże się z warsztatem Mistrza Pięknych Madonn i artystami z kręgu mecenatu Karola IV. Postać św. Elżbiety, znajdująca się w malborskiej farze, wykonana została, podobnie jak postać Chrystusa w Ogrójcu z szarożółtego wapienia około 1425."

Z wyposażenia kościoła, w którym sklepienia kryształowe zachowały się tylko w trzech przęsłach bocznych naw wymienić jeszcze należy: późnogotycka rzeźbę Assuntty (Madonny z Dzieciątkiem na księżycu) - obecnie cześć świecznika, trójdzielne renesansowe epitafium kamienne trzyletniego Piotra Konopackiego z 1580 r., barokowy ołtarz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z około 1640 r„ obrazy i świeczniki z XVII i XVIII w. oraz rokokowy ołtarz św. Stanisława Kostki.

Reasumując, należy podkreślić, że szięki pełnej oddania pracy XX. Orionistów i ofiarności wiernych, katolicki parafłałny kościół św. Jana Chrzciciela w Malborku stał się jednym z głównych ośrodków życia religijnego miejscowej społeczności.