Historia parafii

O nas » Historia parafii

Pierwszą świątynią zbudowaną poza murami zamku przeznaczoną dla rozwijającej się osady w XIII wieku był kościół św. Jana. W przywileju lokacyjnym dla miasta, nadanym w 1276 roku wymieniony jest proboszcz malborski Gerhard. Kościół zburzono w czasie wojny trzynastoletniej, podczas oblężenia miasta w latach 1457-1460. Drugą świątynię rozpoczęto wznosić w 1467 roku na starych fundamentach. Prace nad odbudową świątyni trwały bardzo długo od 1467 do 1523 r. Powstała wówczas świątynia ceglana, halowa, trójnawowa, sześcioprzęsłowa, bez wyodrębnionego prezbiterium. Wnętrze kościoła otrzymało sklepienie kryształowe, wymienione w roku 1534 na sieciowe. Po pożarze w 1668 roku bryłę kościoła skrócono o jedno przęsło.
W czasie ostatniej wojny kościół św. Jana uległ ponownemu zniszczeniu. Ofiarą padła wieża i jedyny dzwon. Zburzone zostały dachy i okna, a podziurawione sklepienie utraciło swój piękny wygląd. Neogotyckie ołtarze ocalały w całości. W 1945 r. przystąpiono do usuwania gruzów, szklenia okien i zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi. Już 2 maja 1945 roku kościół został wyświęcony przez ks. Konrada Willa, a 3 maja ks. Klemens Majewski odprawił w nim pierwsze nabożeństwo.

Duże zasługi w organizacji życia religijnego w Malborku miał ks. Feliks Sawicki. W 1957 r. ks. Biskup Tomasz Wilczyński przekazał kościół św. Jana Zgromadzeniu Księży Orionistów.

 

Nasz kościół parafialny wraz z całą parafią jest częścią Dekanatu Malbork I, w skład którego wchodzi 11 następujących parafii: