Bielanki

Grupy i wspólnoty parafialne » Liturgiczna Służba Ołtarza » Bielanki

Nazwa pochodzi od białego stroju, jaki noszą dziewczęta w czasie procesji i pełnienia innych czynności liturgicznych. W Piśmie Świętym jest wiele tekstów, zwłaszcza w Ewangelii i w Apokalipsie, uzasadniających posługę bielanki:

 

"W niebie, blisko Boga, będą tylko ci, którzy przybrani są w białe szaty symbolizujące duszę wolną od grzechu i ozdobioną wieloma łaskami. Aby przebywać kiedyś przez całą wieczność z Bogiem, trzeba już teraz starać się o tę szatę łaski, wciąż na nowo oczyszczając duszę ze zmazy orzechowej".

 

Bielanki to wspólnota parafialna, skupiająca dziewczęta. Można do niej należeć już od przedszkola i pozostać na zawsze.
Każde grono bielanek powinno mieć co najmniej jedną animatorkę. W niedziele bielanki służą na Mszy Świętej. Ich zadaniem jest też uczestnictwo w ważnych uroczystościach kościelnych.

 

 Bielanką może zostać każda dziewczynka - wystarczą tylko dobre chęci.

 

FORMACJA

 

Formacja bielanek polega na uczestnictwie w cotygodniowych spotkaniach, na których najważniejszymi elementami są modlitwa i odkrywanie treści Ewangelii przez zabawę i pracę w grupach. We wspólnocie bielanek posługa dziewcząt rozpoczyna się zazwyczaj od okresu kandydatury. Kandydatką zostaje się automatycznie lub dopiero po specjalnym błogosławieństwie na uroczystej Mszy Świętej Kandydatki, które przystąpiły już do pierwszej Komunii świętej oraz systematycznie uczestniczą w spotkaniach formacyjnych, mogą otrzymać promocję na bielanki.

 

FUNKCJE

Bielanki spełniają w parafii różne funkcje. Ubogacają niedzielne Msze Święte dla dzieci, czytając czytania, śpiewając psalm i uczestnicząc w procesji z darami ołtarza. Biorą też czynny udział w różnego rodzaju procesjach, między innymi sypiąc kwiaty przed Najświętszym Sakramentem, niosąc poduszki i feretrony. Poza tym ich rolą jest pomaganie w kościele parafialnym, n.p. pomagają przy przygotowywaniu dekoracji w kościele. W życiu codziennym bielanki próbują gorliwie się modlić i pomagać innym.